✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ Mail 2014-07-04 Brister i etiska regler vid avslut inom Järfälla Kommun ✞ Järfälla Kommun Vård och omsorg referenser         Boktips: 1 😜     Läs: Fattigfällan 😜


Järfälla

Brister i etiska regler vid avslut inom Järfälla Kommun


2014-07-04
To guillermo.vega@jarfalla.se, ⚠ arnfinn.kleveland@jarfalla.se, ⚠ Sofia Eriksson Sofia.Eriksson@jarfalla.se ⚠

Inledning för alla ej insatta:

Det här är uppfattas nog som lite ”knäppt” och ostrukturerat men jag står för allt och har absolut inget att dölja, men känner mig så lurad och utnyttjad på det fula sättet det gjordes.

Kopia för information till bland annat Arnfinn Kleveland eftersom det var han som skrev på anställningsbevis 2012-03-30 och som jag sedan dess arbetat ensam varje helg på Järfälla dagliga sysselsättning Öppna verksamhet Nibble samt även ställt upp vissa vardagar då ordinarie personal haft eskalerande sjukskrivningar 2013-2014 (arbetsmiljöproblem?som kanske inte syns i ekonomiska rapporter).

Jag är inte bitter för Sofia Eriksson och Guillermo Vegas uppsägning till 2014-08-29 det är något jag haft på känn sedan dec2013 då jag blev ”felinformerad” men just det samtalet spelades inte in och efter det varit nöjd när tidsersättning överensstämt någorlunda med inlämnade tidrapporter, efter det se till att dokumentera allt.

Men det falska sättet avslutet gjordes på gjorde mig först chockad sedan förbannad, att människor kan vara så utstuderat lömska och elaka att först lura av erfarenheter och kunskap sedan när de var nöjda berätta att mötet var angående avslut.

Det har inte varit lönen enligt kommunens absolut lägsta timersättning som varit drivande utan det som givit energi har varit Nibble- besökarnas uppskattning och det har fått mig till där jag är i dag, är helt återställd till drygt 30% efter min djupa utmattnings kollaps.

Jag Kommer till möte på utsatt tid och hade ingen som helst aning om mötets art.

Mina funderingar innan var:

  1. Hade det hänt personal eller deltagare något chockartat och de ville på ett empatiskt sätt meddela mig detta.?

  2. Ville de ha utförligare instruktioner om IT som jag skrivit på oavlönad begränsade fritid, och kanske till och med lämna liten kompensation för det arbete som jag gjort helt utöver de arbetsinstruktioner som jag följt.?

  3. Ville S reda upp ett ouppklarat ärende? där jag känt mig djupt kränkt och mobbad och S till dags datum visat på oförmåga och vilja att ta ansvar för sina handlingar, hade med mig kopia av kvittensrulle för att kunna överbevisa att jag inte misskött åtagande eller varit slarvig. (kopian lämnades inte eftersom ärendet ej kom upp).

  4. Gällde det avslut av timanställning,? det har funnits lite indikationer på det. Verkar vara mycket på gång såsom, uppsagda lokaler, flytt till nya lokaler med färre rum, personal på väg tillbaka efter lång sjukskrivning som måste ha sina timmar, osäkerhet bland deltagare, minskat besöksantal och så vidare. Som tur var tog jag med nyckeln så att jag kunde få påskrivet att den lämnats.

  5. Ville de kanske lägga till tid för det jag gjort extra utöver arbetstid till timrapport för juni som skulle lämnas i början av juli.(den lämnades in i början av möte)

Det hederligaste och etiskt korrekta hade varit att ha med någon oberoende 3e-part som helt säkert stoppat mig från att bistå med mina gedigna IT kunskaper om 3e-part vetat syftet med mötet, eller åtminstone tala om i början av mötet vad det gällde, istället för som nu på ett mycket bedrägligt sätt vänta tills de fått info. Hade det gått till på ett schysst sätt hade jag kunnat släppa det och gå vidare:

tråkigt visst, vänta ja, i viss mån lättande att slippa höra om oetiska förekomster i verksamheten som kanske varit hämmande för en altruists återhämtning. Kanske lite naiv men tror att kommunens nya tjänst jarfalla.whistleblower.se kan motverka psykisk ohälsa om personer i beroende ställning kan ventilera allvarliga oegentligheter.

Det enda jag kan känna är ett förakt för människor som missbrukar sin ställning mot personer i beroendeställning./slut inledning

=================================================================

Renskrivning av möte

Angående möte som Sofia sammankallat till 1 Juli 2014.


Besviken på ert beteende.

En uppsägning på grund av omstruktureringar kan man inte säga något om, tråkigt visst men sättet det gjordes på lämnar mycket att önska.


Förklarade när jag kom att jag var trött eftersom jag inte i förväg fått veta vad mötet skulle handla om. Se mail korrespondens inför möte.


Jag är nog lite naiv men det verkade lovande när mötet började med att jag utfrågades om vad som behövde göras för att få datorerna på Nibble att fungera, samt G frågade om verksamheten på Nibble och jag berättade om ensamarbetet för personer med psykisk diagnos på Cafe Nibble, även hur det gått till när gäst varit utåtagerande och jag fått förklara/markera oacceptabelt beteende genom att visa att man som personal har larmdosa på sig (anm nerkortat för att inte röja info om brukarnamn, sekretess gäller i det fallet och det som sades i annat än allmänna ordalag skulle stanna i rummet).

Det hade även framkommit att besökare känt sig trygga med mig på Nibble och det fungerat bra samt att inga klagomål förekommit.

Även Gs ganska så plumpa utfrågning om min hälsa, där har jag hela tiden varit helt öppen med att jag efter min utmattnings kollaps numera bara får balansrubbningar vid trötthet och därför sett till att vila dagen innan arbete för att vara helt skärpt på arbetet, men förstod inte varför han genom att flera gånger fråga om vad balansrubbningar berodde samtidigt som han klappade sig omväxlande på huvud och mage, det såg lite fånigt ut.

Inte fören efter ovanstående utfrågning var avklarad avslöjade Ni vad mötet gick ut på.

Har Ni inga moraliska spärrar?. Tror ni att jag är så korkad att jag på min fritid skulle dokumentera samt på mötet förklara vad som behövs göras för att få datorerna på Nibble att fungera om ni från början varit ärliga med mötets syfte.

Möjligt att ni har kunskap i att få ekonomi att se bra ut men saknar uppenbarligen fullständigt adekvat kunskap och utbildning om psykisk ohälsa.


Det är helt ok och försåtligt att en anställning upphör vid omorganisation, som G sade att han fått utökat ansvar för ytterligare 3 verksamheter inom Social Psykiatrin och skall ha roterande arbetsplats schema för personalen.

Men det hederligaste och mest rakryggade hade varit att vara öppen med det redan från början, och inte missbruka min godtrogenhet att dela med mig av mina datatekniska kunskaper innan Ni avslöjade era intentioner, mycket fult gjort, där borde ni skämmas.

Både S och G föreslog att jag kunde söka jobb via vakansen.

Uppfattar er som riktigt obehagliga typer som man till varje pris bör undvika om man vill behålla hälsan.


Det räcker med följande till Tjänstgörings intyg.

Under perioden 2012-03-30 till 2014-08-29 har Mitt Namn arbetat helger sammanhängande på den öppna verksamheten Nibble en verksam inom Järfälla dagliga sysselsättning Vård och Omsorg under Socialförvaltningen.


/Korrespondens från mig har ofta felstavningar och saknar oftast korrekt meningsbyggnader på grund av min dyslexi. Trots det kan all korrespondens med mig publiceras offentligt. Lever efter devisen är det inget man kan stå för offentligt skall man låta bli.

/Mitt Namn

Korrespondens innan mötet nedan


=================================================================
Korrespondens inför möte V27. nedan
=================================================================

27 Juni

(inget ämne)Sofia Eriksson


27 jun


till migHej!
Vi kan träffa dig kl 13.00 den 1 juli på Aspen.

Trevlig helg!
Mvh===============================================

26 JuniSofia Eriksson


26 jun


till migHej

Guillermo kommer att vara med på mötet och jag måste därför bara kolla med honom vilken dag vid lunch som passar.

Jag återkommer till dig senast i morgon.

Ha det så bra!

============================================================
26 Juni

Hej Möte V27Mitt Namn < Min mail adress >


26 jun


till SofiaHej

Visst vi kan träffas nästa vecka förslagsvis efter lunch gärna i början av veckan.

Jag tar med timrapporten-pappersoriginalet för Juni, hoppas att du har kvar mitt ex av maj.

Skrev Data installations mejlet så att du bara har att justera och sen skicka vidare, samt eventuellt komplettera om de(IT) inte är klara med datorn i kontorsrummet antar att den skall vara uppkopplad mot järfälla portal som används av er.

 m.v.h

Jan


=============================================================
25 Juni

Sofia Eriksson

25 jun )


till migHej!

Kan du ses någon gång i nästa vecka? Skulle gärna vilja träffa dig.

 

 

 

Med vänlig hälsning

Sofia Eriksson
=============================================================
25 Juni

Angående Data installationer och material till Caf'e Nibble vägen 15Mitt Namn


25 jun 


till Sofia

Angående Data installationer och material till Caf'e Nibble vägen 15

Till IT via verksamhetsledare Sofia Eriksson eventuellt efter justering

Planering för Nibblevägen 15 som håller stängt från V25- ?

Följande materia behövs till Nibblevägen 15 (ca 400 + 5x40)

1 st tp 25-30m

Kopplas in i patchpanel i låsta skåpet med dynamisk IP adress.(som DellXP-datorerna).

Andra änden kan lämnas i rulle nedanför så att Cafe-personal vid tillfälle lägger den ovanpå de lösa takplattorna i korridor för att flytta och koppla in d-link wlan router vid TV så att bra signal uppnås i cafe delen.

5 st korta tp kablar

som kopplas in mellan cisco och patch panel i låsta data skåpet så att alla uttag i datarummet har signal samt att 25-30m kabel till d-link har IP.


Följande väntar åtgärd Nibblevägen 15.

Hösten 2013 levererades 2 ”nya” hp datorer med platt skärmar, i nuläget används äldre DellXp datorer till de plattskärmarna.

De nya hp datorerna(win7) som skulle kopplas in är låsta med både bios-lösenord och OS lösenord och kan ej användas.

Snr CZC1344L8G samt CZC1525XMS Skåp AA01Cisco OLOFLUND-SW217.10

De två nya HP datorerna som väntar inkoppling används av besökare så de bör inte ha lösenord vid inloggning. Lösenord för administrativa uppgraderingar och säkerhetspatchar bör lämnas till förslagsvis verksamhetsledare Sofia Eriksson samt finnas i data/larm pärmen som brukar finns i det låsta kontorsrummet på Cafeet. Anm data/larm pärmen sågs senast i lådan under kassarapporterings listorna.


Info till data/larm pärmen.

================================================================

Nedan fungerande uppgifter som använts för D-link installation.

(i dagsläget är d-link wlan router inkopplad mellan dell-xp dator och uttag eftersom övriga uttag vid golvet inte är inkopplade till router samt att router skåp låst.) D-link W-lan router placeras vid TV när ovanstående är klart, vilket kommer att medföra att gäster i Cafet får mycket bra signal till sina smartphones. D-link nätadapter placeras i grenuttag med strömbrytare som finns under TV så att det blir smidigt att stänga vid dagens slut.

Högra DellXP datorn är kopplad via D-link W-lan router eftersom övriga nyinstallerade datauttag vid golvet saknar signal.

Extern IP via ”proxy” TeliaSonera AB 195.252.33.145

DNS-suffix : jarfalla.se

IP-adress :192.168.0.1 DHCP via D-link Wireless Router Dir-655

D-link

WAN

Connection Type :DHCP Client

QoS Engine :Active

Cable Status :Connected

Network Status :Established

Connection Up Time :0 Day 1 Hour 28 Min 58 Sec

MAC Address :00:26:5A:D1:D1:FB

IP Address :10.52.8.12

Subnet Mask :255.255.255.0

Default Gateway :10.52.8.1

Primary DNS Server :10.32.16.12

Secondary DNS Server :0.0.0.0


INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is :

DYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE :

Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.

Host Name : jarfalla.se

Use Unicasting :(compatibility for some DHCP Servers)

Primary DNS Server : 10.32.16.12

Secondary DNS Server :0.0.0.0=============================================================
23 Juni
(inget ämne) (Har påtalat tidigare det ser illa ut när ämnes rad saknar ämne, e-postprogram obildbart?)Sofia Eriksson


23 jun


till migHej!

Hoppas allt är bra med dig.

Jag skulle vilja ha ett möte med dig, gärna under nästa vecka.

När passar det dig


✞ ⚠ ✞∞⚠☹☢♥☺☻